Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu, en dan is ze immers altijd zoo zonderling? Maar kom je nu met mij dansen?

Jean.

Je bent toch niet boos op mij, dat ik je in de steek liet...

Christien.

Nee, in 't minst niet, dat weet je wel; en ik weet ook mijn plaats ...

Jean (legt zijn hand om haar lijf).

Je bent een verstandig meisje, Christien, en je zult een goede huisvrouw zijn...

De freule (naar binnen ; onaangenaam verrast; met gedwongen scherts).

Jij bent ook een mooie kavalier — om van je dame weg te loopen.

Jean.

Integendeel, freule Julie, zooals u ziet heb ik mij gehaast, mijn verlatene op te zoeken!

De freule (anders).

Weet je dat je danst als geen ander! — Maar waarom ga je op midzomeravond in livrei ? Trek dat dadelijk uit!

Jean.

Dan moet ik de freule verzoeken, zich een oogenblik te verwijderen, want mijn zwarte jas hangt hier ... (Gaat met een geste naar rechts).

De freule. Geneer je je voor mij ? van rok te verwisselen!

Sluiten