Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jean.

In Zwitserland, toen ik kellner was in een van de grootste hotels van Luzern.

De freule.

Maar je ziet er uit als een gentleman in je redingote! Charmant! (zet zich aan de tafel).

Jean.

O, u vleit!

De freule (beleedigd). Vleien? Jou?

Jean.

Mijn natuurlijke bescheidenheid verbiedt mij te gelooven, dat u een mensch als mij, waarachtige vriendelijkheden zou zeggen en daarom veroorloofde ik mij aan te nemen, dat u overdreef of, zooals het genoemd wordt, vleide.

De freule.

Waar heb je geleerd, zoo je woorden te schikken? Je moet veel in theaters geweest zijn!

Jean.

Ook dat. Ik ben op veel plaatsen geweest.

De freule. Maar je bent toch in deze streek geboren? Jean.

Mrjn vader was in dienst bij de advocaatfiscaal van deze streek en ik heb de freule vaak als kind gezien, ofschoon de freule mij niet heeft opgemerkt.

Sluiten