Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De freule {elegisch).

Geloof je, dat alle arme kinderen dezelfde gedachten gehad zouden hebben, als jij in dit geval?

Jean (eerst weifelend, dan overtuigd).

Of alle arme... ja — natuurlijk 1 natuurlijk!

De freule.

Het moet een grenzeloos ongeluk zijn, arm te zijn!

Jean (in diepe smart, sterk gechargeerd).

Oh, freule Julie! Oh! — Een hond kan op de sofa van de gravin liggen, een paard kan zijn kop laten liefkoozen door de hand van een dame, maar een knecht — (anders) — ja, ja, bij een enkele is er een kem zoo dat hij zich opwerken kan in de wereld, maar hoe zelden komt dat voor! Intusschen, weet u wat ik deed? — Ik sprong in de molenbeek met kleeren aan; werd er uit gehaald en kreeg een pak slaag. Maar de volgende zondag, toen vader en allen in huis naar mijn grootmoeder reden, legde ik het zoo aan, dat ik thuis kon blijven. En toen waschte ik mij met zeep en warm water, trok mijn beste kleeren aan en ging naar de kerk, waar ik u zien kon! Ik zag u en ging naar huis, met het besluit te sterven; maar ik wilde mooi en aangenaam sterven, zonder pijn. En toen herinnerde ik mij dat het gevaarlijk zijn moest, onder een vlierbosch te slapen. Wij hadden er een groote, die juist in bloei stond. Die beroofde ik van alles wat hij had en daarmee dekte ik mij toe

3

Sluiten