Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de haverkist. Hebt u wel gemerkt, hoe glad haver is? Zacht voor de hand als een menschenhuid ...! Intusschen, ik sloeg het deksel dicht en sloot de oogen, sliep in en werd werkelijk heel ziek wakker. Maar ik stierf niet, zooals u kunt zien.

Wat ik wilde — dat weet ik niet! Er was immers geen hoop u te winnen — maar u was mij een teeken, hoe hopeloos het was, de kring te ontgroeien, waarin ik was opgevoed.

De freule.

Je vertelt charmant, weet je! Heb je school gegaan ?

Jean.

Weinig; maar ik heb veel romans gelezen en ben in de schouwburgen geweest. Bovendien heb ik fijne menschen hooren praten en van hen heb ik het meest geleerd.

De freule.

Sta je dan te luisteren, wat wij zeggen?

Jean.

Ja, stellig! En ik heb veel gehoord ook, wanneer ik op de bok zat of de boot roeide. Eens hoorde ik u en een vriendin...

De freule.

O! — Wat hoorde je?

Jean.-

Ja-ha, dat is niet goed te zeggen, maar ik was wel wat verwonderd en ik begreep niet, waar u al die woorden geleerd hadt. Misschien

Sluiten