Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jean.

Die het inpikte!

De freule.

Juist. Hij behield het! — Dat alles komt ter kennis van mijn vader; hij kan hem geen proces aandoen, den minnaar van zijn vrouw niet betalen, niet bewijzen dat het geld van zijn vrouw is! — Dat was de wraak van mijn moeder, dat hij de heerschappij in huis aan zich trok — Toen had hij zich bijna doodgeschoten. — Er gingen geruchten, dat hij het geprobeerd had en dat het mislukt was! Maar hij leeft öp en mijn moeder moet voor haar daden boeten. Dat waren vijf jaren voor mij, denk je dat in! Mijn sympathie was voor mijn vader, maar ik koos partij voor mijn moeder, want ik kende de omstandigheden niet. Van haar had ik wantrouwen en haat tegen de man geleerd — want zij haatte mannen, zooals je hebt gehoord — en ik zwoer haar, nooit de slavin van een man te worden.

Jean.

En toen werd de kroonvoogd uw verloofde!

De freule. Juist omdat hij mijn slaaf worden zou.

Jean. En dat wou hij niet?

De freule.

Hij wilde wel, maar hij mocht niet. Ik kreeg genoeg van hem!

Sluiten