Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaad; je denkt dat ik jouw gebroed zou dragen onder mijn hart en het voeden met mijn bloed — jouw kind baren en jouw naam aannemen! Hoe heet je eigenlijk? Ik heb je achternaam nooit gehoord, — jij hebt er geen, denk ik! Ik zou de „juffrouw uit 't portiershuis" worden — of madame „vuilnishoop" — jij hond die mijn halsband draagt, jij knecht, die het wapen van mijn huis op je knoopen draagt — ik met mijn keukenmeid deelen, met mijn dienstmeid wedijveren! O! o! o! — Je denkt, dat ik laf ben en vluchten wil! Neen, nu blijf ik — en Iaat dan de donder rollen! Mijn vader komt naar huis — vindt zijn kast opengebroken — zijn,geld weg! Dan belt hij — met die bel daar — tweemaal, om de knecht — en dan zendt hij 'om de justitie — en dan vertel ik alles! Alles! O, het zal heerlijk zijn, er een eind aan te maken — wanneer het maar het eind zou zijn! — En dan krijgt hij een beroerte' en sterft — dan is het uit met ons allen — en dan zal er vrede komen — rust — eeuwige rust! — En dan wordt het wapen aan het graf vergruizeld — het gravengeslacht is ten einde — en het knechtengeslacht zet het voort in een weeshuis...; wint de laurieren in een gootsteen en eindigt in een gevangenis!

Jean.

Nu spreekt het koningsbloed!. Goed, freule Julie, doet u de molenaar maar in een zak!

(Christien tot de kerkgang gekleed, het gezangboek in de hand).

Sluiten