Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door van anders diensten gebruik te maken. Hij is reeds vreemd aan zijn omgeving, die hij veracht als (een stadium, dat hij zelf achter zich heeft, en die hij vreest en ontvlucht, omdat zij zijn geheimen kennen, zijn bedoelingen nagaan, met afgunst en spijt zijn stijgen, met genoegen zijn val zien. Vandaar zijn dubbel, strijdig karakter, wankelend tusschen sympathie voor wat boven hem staat en haat tegen hen, die dat hoogere nu bezitten. Hij is aristocraat, zegt hij «elf, hij heeft de geheimen van hoogere kringen geleerd, is beleefd, maar ruw daar-onder, draagt reeds de redingote met smaak, zonder eenige waarborg te geven dat hij rein van lichaam is.

Hij heeft ontzag voor de freule, maar is <bang voor Christien omdat zij van zijn gevaarlijke geheimen mee-weet; hij is gevoelloos genoeg om niet de voorvallen van de nacht storend te laten inwerken op zijn toekomstplannen. Met de ruwheid van een slaaf en het gemis aan teerhartigheid van een heerscher kan hij bloed zien zonder in onmacht te vallen, een onfortuinlijke gebeurtenis op zijn schouders nemen en tegen de grond werpen; daarom treedt hij ongedeerd uit de strijd en eindigt waarschijnlijk als hotel-eigenaar; en wordt hij al niet een Roemeensche graaf, dan wordt toch waarschijnlijk zijn zoon student en misschien kroonvoogd.

Overigens zijn het gewichtige mededeelingen die hij doet over de levens-opvatting der lagere standen, die het leven beneden zien, — wanneer hij ten-minste de waarheid spreekt, wat hij niet dikwijls doet, want hij zegt meer wat voor hem Voordeelig is dan wat waar is. Wanneer freule Julie het vermoeden uitspreekt, dat

Sluiten