Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

milieu te doen één-worden als om te breken met de weelde van decoratie. Maar als men maar één decoratie heeft, kan men verlangen, dat die waarachtig is. En er is niets moeilijker dan een kamer te krijgen, die er ongeveer als een kamer uitziet, hoe makkelijk ook de schilder vuurspuwende bergen en watervallen schilderen kan. Laat mijnentwege de muren van linnen zijn, maar het wordt toch tijd dat niet lan'ger planken en keukengerei op het linnen geschilderd worden. Wij hebben nog te veel conventioneels op het tooneel, waaraan wij gelooven moeten, dan dat wij onsl nog zouden moeten inspannen om aan geschilderde pannen te gelooven.

Ik heb achterwand en tafel schuin gezet om de tooneelspelers te noodzaken en face en in half profiel te spelen, wanneer zij recht tegenover elkander aan tafel zitten. In de opera Aïda heb ik een schuine achterwand gezien, die gezicht in onbekende perspektieven gaf, en die leek niet door dé geest van verzet tegen de vermoeiende rechte lijn ontstaan.

, Een andere misschien niet onnoodige vernieuwing zou het wegnemen van de voetlichtrand zijn. Deze belichting van-onder-op moet dienen, de tooneelspelers dikker van gezicht te maken; maar ik zou willen vragen: waarom moeten alle tooneelspelers dik in het gezicht zijn? Doet niet dit licht van-onder-op een heele reeks van fijne trekjes in het benedengedeelte van het gezicht verloren gaan, vooral van de kaken, vervalscht het niet de vorm van de neus, werpt het niet schaduwen over de oogen ? En als dat niet zoo is, dan is iets > anders zeker: dat de oogen der tooneelspelers

Sluiten