Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69. HEDDA RABLEE, door H. Ibsen. Vertaling Van J. Clant van der MUlI—Piepers. Eenvoudig gebonden . . . . f 0.96 Deze Nederl. Ibsen-vertaling door Mevr. Clant van der Mijll—Piepers, is in haar geheel een aanwinst voor het Nederlasuteche volle en een letterk. arbeid van beteekenis.

7tt HANN KXÜTH, roman door George Engel, 822 bladzijden

Eenvoudig gebonden f 1.26

-Hann Kluth" is een roman van opoffering en liefde, van blijde levensopvatting.

Het is een hartverkwikkend, warm gevoeld boek, frisch geschreven, vol blijden geest. Prof. Bartels.

71. DE NEDERL AND SC HE NATIONALE KLEEDERDRACHTEN door Th. Molkenboer. Met 81 afbeeldingen naar photogr. natuuropnamen. Eenvoudig gebonden, f 1.45 Men weet niet wat het wint: de beschrijving, gevloeid uit de pen van een artiest, of de fraaie afbeeldingen. Het geheel is een kostbaar boekje, dat een geheel eigen plaats inneemt en voor het nageslacht vastlegt wat langzaam maar zeker verloren dreigt te gaan. Het Huisgezin.

72. LOÜRDEb', roman door Emile Zola. 488 blz. Met inleiding

van Is. Querido. Eenvoudig gebonden f 1*5

Van de oorspronkelijke uitgave werden meer dan 180.000 exemplaren verkochtDeze vertaling onderscheidt zich gunstig van de tot dusver in ons land gedrukte, meestal minderwaardige Zolaoverzettingen. Het moeilijk werk werd met zorg verricht door den neer W. J. A. Boldanus Jr., een der beste hedendaagsche vertalers. De Avondpost.

79. DE VEOUW VAN DE ZEE door H. Ibsen. Vertaling van J. Clant van der Mijll—Piepers. Eenv. gebonden . . f 0.96

74. DE BOODE KAMER, roman door A. Strindberg. 875 blz.

Eenvoudig gebonden ' f 1.25

Vertaald naar de oorspronkelijke Zweedsche uitgave. De uitgave van dezen roman had een uitwerking als van een brandklok bij nacht. Iedereen schrok op en voelde dat er iets gebeurd was. Het was een gebeurtenis, de verschijning van dezen roman, die in al zijn kracht en scherpte fel oplaaide. Knut Hamsun.

75. BOSMEBSHOLM door H. Ibsen. Vertaling van J. Clant van der Mijll—Piepers. Eenvoudig gebonden . . . . f 0.95

76. DUIZEND EN ÉEN NACHT. Deel L Oostersche verhalen / (uitgaaf voor volwassenen). Vertaald d. Henri van Booven. / Geïll. naar de origineels teekeningen van J. Wildschut. ' Eenvoudig gebonden f 1.26

77. DE HUWELIJKSREIS. Een verhaal van liefde en strijd door Charles de Coster, schrijver van „Uilenspiegel en Lamme Goedzak". Geïll. doorJ. van Wijk. Eenv. geb. f155 Een mooi boek, vol ironie, vol humor, maar ook vol tragische werkelijkheid.

Sluiten