Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT DE „PERS" ZEGT

VAN DE MEULENHOFF-EDITIE

De Meulenhoff-Editie, buitengewoon goedkoop en sierlijk. Interessante lectuur. Utr. Dagblad.

De Meulenhoff-Editie, een aardige, prettige uitgaaf van goede en bekende werken, in handig formaat, gedrukt op goed papier en uiterst goedkoop. Nieuws v. d. Dag.

De werken in deze Editie tot heden verschenen, bevestigen de zinspreuk der uitgave, d. w. z.: „zij geven een goed boek „in een goed kleed voor weinig geld". Vragen v. d. Dag.

Van al de goedkoope series lijkt ons de Meulenhoff-Editie de beste. Goedkoop, handig formaat, fraai gedrukt, gekartonneerd, ongeveer 300 a 400 bladzijden, ziedaar hoedanigheden die tot aanbeveling strekken. De Vlaamsche Gazet.

De Meulenhoff-Editie zet goed in, de boeken zijn duidelijk gedrukt en handig uitgevoerd en door formaat en licht souple bandje, aantrekkelijk om te lezen in huis en op réis. J. Reddingius in Vooruitgang.

De Meulenhoff-Editie brengt goede literatuur in keurig kleed. Leeuwarder Courant.

Inhoudrijke boeken, aan het uiterlijk is veel zorg besteed. Veelal zijn de deelen in de nuttige Meulenhoff-Editie royaal geïllustreerd. { De Telegraaf.

De vertalingen In de Meulenhoff-Editie zijn over het algemeen uitstekend, het is een te waardeeren streven, dat de uitgever zooveel mogelijk de boeken uit de oorspronkelijke taal laat vertalen, zelfs Noorsche, Zweedsche, Russische werken, worden in vele gevallen uit de oorspronkelijke taal in goede vertalingen weergegeven. Utr. Dagblad.

De verkoop tot heden in slechts enkele jaren bereikt, is thans reeds gestegen tot bijna

EEN MILLIOEN DEELEN.

Sluiten