Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Over de straling van verschillende lichamen.

1. Inleiding.

ffi|I|iPn 1690 verscheen te Leiden eene ver^SI^B handeling van onzen landgenoot ChrisMslllïlt tiaan Huygens, waarin hij het licht ——beschrijft als eene golfbeweging, die zich met groote snelheid door eene alom aanwezige middenstof, „den aether", voortplant. Hij denkt zich, dat in lichtgevende vaste stoffen, zooals kool of gloeiend metaal, deze beweging wordt veroorzaakt door de heftige trillingen van de kool- of metaaldeeltjes, waarvan diegene, die zich aan het oppervlak bevinden, tegen den aether stooten en dezen in trilling brengen. Ook nu nog stellen wij ons het licht voor als trillingen, die zich met groote snelheid door de ruimte voortplanten, doch de wijze, waarop deze trillingen ontstaan, is gebleken veel gecompliceerder te zijn, zóó zelfs, dat wij het ware mechanisme ervan in het geheel niet kennen. Wij weten echter, dat gloeiende lichamen in het algemeen

Sluiten