Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op eene andere plaats Bi2 gevormd zijn. Valt nu samengesteld licht op de spleet, dan verkrijgt men naast elkaar eene reeks van spleetbeelden, elk gevormd door licht van eene bepaalde golflengte. Deze vormen te zamen het spectrum van de lichtbron. Daarin zijn dus de trillingen van verschillende golflengte gescheiden. Nu komt het er op aan te weten, hoe de energie van de lichtbron over de verschillende gedeelten van het spectrum verdeeld is. Om dat te bepalen gebruikt men vaak een bolometer. Deze bestaat uit een smal strookje uiterst dun platinaband, dat met een laagje platinazwart bedekt is. Zulk een strookje absorbeert alle stralen, die er op vallen; daarbij wordt de stralingsenergie in warmte omgezet. De temperatuur van het strookje neemt een weinig toe en wel des te meer, naarmate de straling intensiever is. Men meet nu de temperatuursverhooging van het platinabandje door er den electrischen weerstand van te bepalen.

Met toenemende temperatuur wordt n. 1. de electrische weerstand van alle metalen grooter en men kan uit de weerstandstoename op eenvoudige wijze de verwarming afleiden. Plaatst men nu den bolometer achtereenvolgens in de verschillende gedeelten van het spectrum, dan kan men telkens de hoeveelheid energie meten, die in het betreffende golflengte-gebied uitgestraald wordt en zoodoende de energieverdeeling over het spectrum bepalen.

Sluiten