Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanig, dat het product e; (;.—;.') de energie voorstelt, die door 1 cM2. van het lichaam per seconde wordt uitgestraald als trillingen, waarvan de golflengte ligt tusschen x en ).'.

Een blik op de figuur zal ons de bedoeling hiervan nog duidelijker maken. Verdeelen wij het spectrum in een groot aantal smalle strookjes. De hoogte van ieder strookje is gelijk aan het miessievermogen e;( de breedte is gelijk aan x—/.', en dus stelt het oppervlak van het strookje e^ (a—x') de hoeveelheid energie voor, die door het lichaam als stralen met eene golflengte tusschen x en *' wordt uitgezonden.

De totaal uitgestraalde energie is natuurlijk geüjk aan de som van de energie in de verschillende gedeelten van het spectrum. Zij wordt dus voorgesteld door de som van alle strookjes, dat is, door het totale oppervlak van de emissiekromme.

Is het emissievermogen van een lichaam in de verschillende golflengten in zijne afhankelijkheid van de temperatuur bepaald, dan is de straling van dat lichaam volkomen bekend.

4. De wet van Kirchhoff.

Alvorens nadere bijzonderheden van het emissievermogen te kunnen behandelen, moeten wij eerst nagaan, wat er gebeurt, wanneer een stralenbundel op een of ander lichaam valt.

Een deel van de stralen zal worden terugge-

Sluiten