Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de wikkeling W gezonden wordt. De opening O zal als een zwart lichaam stralen.

6. De wetten van Stefan - Boltzmann en van Wien.

Voor de straling van eén zwart lichaam gelden enkele eenvoudige wetten. Ten eerste de wet van Stefan-Boltzmann, die ons leert, dat de totale hoeveelheid energie S, die 1 cM2. van een zwart lichaam per seconde uitstraalt, evenredig is met de vierde macht van de absolute temperatuur enwelt'S = 5,75 (^öw) watt ^er c^2'

Iedere cM2. van een zwart lichaam straalt dus bij 1000° abs. 5,75 watt uit; bij 2000° reeds 16 maal zooveel en bij 3000° 81 maal zooveel. De straling neemt dus steeds sneller toe, wanneer de temperatuur hooger wordt.

De volgende wetten hebben betrekking op de energieverdeeling in het spectrum van het zwarte lichaam.

In fig. 5 vindt men het emissievermogen bij enkele temperaturen als functie van de golflengte geteekend. Men' ziet, dat het emissievermogen in het bijzonder voor de korte golflengten sterk met de temperatuur toeneemt, terwijl de top van de emissiekromme zich met stijgende temperatuur naar links verplaatst.

Wien heeft nu aangetoond, dat de golflengte xm waarbij het emissievermogen een maximum bereikt, op eenvoudige wijze van de absolute

Sluiten