Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoeligheid is het grootst voor stralen met eene golflengte van 0,558 n, dus voor eene bepaalde soort geelgroen licht, en neemt zoowel naar den rooden als naar den blauwen kant van het spectrum sterk af. In fig. 7 vindt men de zichtbaarheid van de

straling voor verschillende golflengten aangegeven, waarbij de maximale zichtbaarheid gelijk aan één

gesteld is. Deze kromme is ontleend aan de metingen van Coblentz en Emerson en stelt de ge-

072 MlCROi

Fig. 7-

middelde waarde voor van 125 personen. Individueele afwijkingen kunnen vrij groot zijn. Met behulp van deze kromme kan men nu

Sluiten