Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer ver verwijderd is van den idealen straler. Het hoogste nuttig effect, dat men heeft bereikt, is slechts ongeveer 6°/0.

Verondersteld, dat het ons eens mocht gelukken eene lichtbron te vervaardigen, die alle energie in stralen van 0,558 /* golflengte omzet en die dus 100% nuttig effect bezit, dan zou men metéén watt eene middelmatig groote kamer kunnen verlichten. Rekent men nu op een gemiddelden brandduur van 5 uren per dag, dan zou men voor de verlichting per jaar niet meer dan 2 kilowatt uren noodig hebben, d. w. z. de stroomkosten zouden niet meer dan 30 a 40 ets. per jaar bedragen. Het zou de meest economische lamp zijn, die mogelijk is. Toch zou ze ons niet in alle opzichten bevredigen. De kleur van het licht is geel-groen en wij zouden bij het licht er van geen kleuren kunnen onderscheiden. Men zal dan ook eerder streven naar eene lichtbron, die bij een hoog nuttig effect wit ücht geeft, zooals de zon. In dat geval kan men natuurlijk niet het hoogste nuttig effect bereiken, maar toch wel 100—200 lumen voor 1 watt. Voorloopig is men echter nog niet zoo ver.

Sluiten