Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ballonwand los te maken. Zoodca de lamp weer afgekoeld is, wordt de draad gegloeid door er stroom door heen te sturen, waarbij men tegelijk kleine hoeveelheden fosfordamp in den ballon laat, om de laatste gasresten weg te nemen. Zoodoende verkrijgt men een zeer hoog vacuüm. Is deze bewerking geëindigd, dan smelt men met eene gasvlam den ballon onder van den stengel af ()). Hiermede is de lamp gereed en kan gebrand worden. Voor zij de fabriek verlaat, wordt zij van de koperen huls (K) en het fabrieksstempel voorzien, terwijl men er meestal ook de spanning en de lichtsterkte opstempelt, waarvoor de lamp bedoeld is.

De fabricage der kooldraadlampen zelf biedt vele interessante problemen en ook de machines, die er bij gebruikt worden, verdienen in menig opzicht onze belangstelling. Wij zullen ze echter hier niet nader bespreken en kever overgaan tot de behandeling van de eigenschappen der kooldraadlampen.

3. Karakteristieken.

Om een inzicht te verkrijgen in het gedrag van eene kooldraadlamp, laten wij haar achtereenvolgens op verschillende spanningen branden en meten daarbij de stroomsterkte en de lichtsterkte. Het product van stroom en spanning geeft ons de hoeveelheid energie, die in den draad in warmte wordt omgezet. Deze wordt bijna ge-

Sluiten