Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

energie noodig, wanneer de ballon met gas gevuld is, dan in het geval, dat zij luchtledig is, terwijl men het zelfde nuttig effect slechts kan Verkrijgen, wanneer in de met gas gevulde lamp de temperatuur veel hooger wordt opgevoerd dan in de vacuumlamp. Een vooruitgang is dan ook alleen te verwachten, wanneer de verdamping in de met gas gevulde lamp bij de hoogere temperatuur geringer is, dan in de vacuumlamp bij de lagere temperatuur. Dit kan men slechts bereiken, wanneer de warmteafgifte aan het gas betrekkelijk gering blijft.

Langmuir had nu eene uitvoerige studie van de warmtegeleiding door gassen gemaakt en kon daaruit afleiden, dat de warmteafgifte alleen dan relatief klein is ten opzichte van de straling, wanneer men zeer dikke draden op hooge temperatuur gebruikt. Deze zijn echter in eene lamp ongewenscht, omdat men, om ze op hooge temperatuur te brengen, te groote stroomsterkten zou moeten nemen.

De vinding van Langmuir bestaat nu hierin, dat hij in plaats van een korten dikken draad, een langen dunnen nam, dien hij tot eene korte dikke spiraal opwikkelde. De warmteafgifte is in dat geval ongeveer even groot als bij den dikken draad, terwijl men de spiraal met eene kleinere stroomsterkte op temperatuur kan brengen. Door de combinatie van de twee bewerkingen, het aanbrengen van eene gasvulling en het spirali-

Sluiten