Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de spitsen per uur elk ongeveer 2—3 cM. korter. Door het afsluiten van de lucht kan men den brandduur ongeveer driemaal zoo groot maken.

Bij de vlambooglampen varieert de brandtijd meest van 6 tot 20 uur. Er wotden echter lampen met een brandduur van 100 a 150 uren geleverd. Nog gunstiger in dit opzicht zijn de in Amerika veel gebruikte magnetietbooglampen, waarin de negatieve magnetietspits ongeveer 200—300 uur meegaat, terwijl de positieve koperspits nagenoeg in het geheel niet verdwijnt. De kwiklampen leven 1000 en meer uren, zonder dat de brander door een nieuwen vervangen behoeft te worden.

Om een scheefbranden van de spitsen der koolbooglampen te voorkomen gebruikt men vaak kernkolen, die uit een mantel van harde zuivere kool bestaan, welke eene kern van zachte kool en zouten bevat. De kern verdampt sterker; de boog gaat van het midden der spitsen uit en brandt daardoor rustiger, dan wanneer men homogene kolen gebruikt.

7. De wisselstroomboog.

Sluit men eene booglamp op wisselstroom aan, dan zal de stroom slechts dan voortdurend door kunnen gaan, wanneer beide electroden zoo fel gloeien, dat zij voldoende electronen uitzenden om het gas blijvend te ioniseeren. Blijft de eene electrode koud, dan zal er stroom door gaan,

Sluiten