Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hier doet zich vaak het geval voor, bijĀ¬

voorbeeld bij matglas, dat het licht niet gelijkmatig in alle richtingen wordt uitgestraald, doch in hoofdzaak in de oorspronkelijke richting doorgaat. De lichtverdeeling wordt dan ongeveer als in fig. 496 is voorgesteld.

Met behulp van een of meer der boven aangegeven middelen kan men dus den lichtstroom van eene lamp vervormen en zoo verdeden als gewenscht wordt. Men moet daarbij in het oog houden, dat men met behulp van spiegelende en brekende vlakken slechts de richting der lichtstralen kan veranderen, doch dat de helderheid ongeveer dezelfde blijft als van de oorspronkelijke lichtbron. Met behulp van diffuus makende vlakken daarentegen kan men tevens kleiner helderheden verkrijgen, hetgeen vaak van groot belang is.

3. De verlichting en de helderheid.

Kent men nu de lichtverdeeling van eene lamp met kap of reflector, dan kan men de verlichting, die zij in verschillende punten geeft, berekenen. Onder de verlichting van een oppervlak verstaat

Sluiten