Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buiten verlich ting.

Drukke hoofdstraten Drukke zijstraten

3-20 Lux 1- 2 „

Straten met weinig verkeer . . . 0,1- 2 „

De hier opgegeven waarden zijn gemiddelden, die in de practijk voldaan hebben. Het spreekt echter vanzelf, dat die getallen tamelijk willekeurig zijn. Dat kan ook niet anders. Immers, of eene verlichting al dan niet voldoende is, hangt af van de kleur en de tint van de verlichte voorwerpen, van de omgeving en meer factoren, die men moeilijk in rekening kan brengen. In eene eetkamer bijvoorbeeld, kan de verlichting overal voldoende zijn, zoolang het witte tafellaken op tafel ligt, doch geheel onvoldoende, zoodra dit door een donker tafelkleed vervangen wordt. De tafelverlichting, in lux uitgedrukt, is in beide gevallen even groot, doch de muurverlichting kan geheel verschillend zijn. Gelukkig kan men echter electrische lampen van vrijwel iedere lichtsterkte krijgen, zoodat men, wanneer de verlichting te klein is uitgevallen, deze gemakkelijk tot het juiste bedrag kan opvoeren.

Maatstaf voor den gezichtsindruk, dien wij van een voorwerp ontvangen, is niet de verlichting (de opvallende lichtstroom), doch de door het voorwerp teruggekaatste, op ons netvlies vallende, lichtstroom. Deze hangt samen met de helderheid der voorwerpen; eene voldoende verlich-

Sluiten