Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting wil dan ook slechts zeggen: eene verlichting, die aan de voorwerpen eene voldoende helderheid geeft. Bedraagt de verlichting L lux, het reflectievermogen van een diffuus reflecteerend voorwerp r, dan krijgt het eene helderheid van

IOOOOtt ^aaisen van 1 cM-. Bij eene verlichting

van 50 lux en een reflectievermogen r — 0,60,

wordt de helderheid dus ongeveer ^qqq kaars

van 1 cM2.

4. De kleinste toereikende verlichting en ons oog.

Ons oog heeft nu de zeer te waardeeren eigenschap, bij zefer ver uiteenloopende sterkten van de verlichting, détails in de voorwerpen even goed te kunnen onderscheiden. Wanneer men bedenkt, dat de verlichting in de felle zon ongeveer 120000 lux kan bedragen, die door de maan hoogstens 0,25 lux, dan krijgt men een goed idee van dit aanpassingsvermogen, het zoogenaamde adaptatievermogen. Bij deze beide verlichtingen toch, die zich als 500000 tot 1 verhouden, kan men bijvoorbeeld lezen. Wel is waar is het vermoeiend, doordat in het eerste geval de helderheid van het schrift te groot en in het tweede geval te klein is, doch men kan het toch doen. Ziet men van deze uitersten af, dan blijft er een enorm gebied over, waar men vrijwel evengoed ziet, onafhankelijk van

Sluiten