Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menstelling van het licht van groot belang. Vooral wanneer men de kleuren der verlichte voorwerpen wil beoordeelen, speelt die samenstelling eene groote rol. Dat is gemakkelijk in te zien. De indruk, die wij van een bepaald voorwerp ontvangen, hangt af van de straling, die door het voorwerp in ons oog wordt teruggekaatst en deze wordt bepaald door twee factoren: le de samenstelling van het opvallende licht en 2e het reflectievermogen van hetvoorwerp voor licht van verschillende golflengte. Is het emissievermogen van de lichtbron in de golflengte X: Ex, dan is de hoeveelheid licht van die kleur, die in ons oog valt,

0.40 050 0.80 070 MIKRÏ1N

GOLFLENGTE

Fig. 54-

evenredig met het product Ex r^. Wij zien dus, dat voor de kleur, die wij zullen waarnemen, de

Sluiten