Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men bij I. Langmuir, Phys. Rev. (34) 401, 1912. Hierover heeft E. Oosterhuis eene mededeeling gedaan in het Chem. Weekbl. (14), 595, 1917. In dit laatste artikel vindt men ook metingen over de verdampingssnelheid in eene stikstof- en in eene argon-atmosfeer.

De straling van wolfraamspiralen werd door verschillende waarnemers onderzocht, bijv. door B. E. Stackelford (Phys. Rev. (8) 470, 1916) en door W. W. Coblentz (Buil. Bur. of Stand. (14) 115, 1918.)

Verdere gegevens werden ondeend aan de mededeelingen uit de laboratoria der National Electric Light Association te Cleveland, der General Electric Company te Schenectady en van de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Bij hoofdstuk VI.

Over booglampen bestaat eene zeer uitvoerige litteratuur. Eene bespreking van hare eigenschappen vindt men bijv. in het boek van H. Ayrton: „The electric are", E. Rasch: „Das electrische Bogenlicht", en-in het artikel van A. Hagenbach over den lichtboog, in deel IV van E. Marx: „Handbuch der Radiologie", waar men uitvoerige litteratuur-opgaven aantreft. Verder staat een zeer lezenswaardig hoofdstuk over booglampen in Ch. P. Steinmetz: „Radiation, light and illumination".

Sluiten