Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij hoofdstak VIL

Op het gebied der verlichting vindt men eene samenvatting van eene groote menigte onderzoekingen in: „Illuminating Engineering Practice", eene reeks voordrachten over verlichting, die door bemiddeling van de Illuminating Engineering Society aan de University of Pennsylvania te Philadelphia werd gehouden. De onderzoekingen van P. G. Nutting zijn beschreven in het Journ. of the Franklin Inst, Maart, 1917. Over de kleur van het licht en toepassing van licht van verschillende kleur handelt M. Luckiesh in zijn boek: „Color and its application". De metingen, in dit boekje medegedeeld, zijn ontleend aan een artikel van E. Oosterhuis in „de Ingenieur" van 31 Aug. 1918.

Eene uitvoerige behandeling van verlichtingsvraagstukken vindt men in de drié volgende tijdschriften : Transactions of the Illuminating Engineering Society, The Illuminating Engineer en het Zeitschrift für Beleuchtungswesen. Van boeken over dit onderwerp willen wij nog de volgende noemen: The lighting art, van M. Luckiesh, en Fabrikbeleuchtung, van onzen landgenoot N. A. Halbertsma.

Sluiten