Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

De aanleiding tot het schrijven van de hier volgende opstellen over de wrjze, hoe Siberië een Russisch land ,s geworden was de lutnoodiging van de Redactie om voor de sene „Staten en Volkeren" een onderwerp te kiezen. Als straks aan den oorlogsbrand een einde gesteld

RÜIl /D mu?IaatS T de °ude de nieuw* taart van Rusland verschnnen za is het niet onwaarschijnlijk, dat het voormalige Tsarenrijk aan zijne westzijde een niet onbela^grqk gedeelte heeft moeten verliezen. Misschien £L™ H m 'Zuidwesten zijne grenzen moeten in-

tot heln \-ihCt ?*. Z1,D °OSte,i* «ebied ™* ^n tot heden geschiedde, rekening gaan houden. Dan zal zeker

Li *\™cht gfstreefd worden om dit groote Russische land m Azië tot b oe, te brengen. Zelfs indien het tot een zelfstandige Republiek Siberië mocht geraken, - wat mTsschien met wenschehjk is voor welke der partijen ook dan zal het toch eene Russische republiek zijn. Eene Russische republiek om de bevolking, die bijna uitsluitend uit GrootRussen bestaat Russisch is in taal en godsdienst, in zeden

bmkenWTten" eD/n 'uj # h°°P duidelijk binken, die mrj in deze bladzijden volgen wil.

A. W. STELLWAGEN.

Sluiten