Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Eene bladzijde uit de Siberische ontdekkingsen veroverings-geschiedenis

Het tsarenrijk Rusland heeft zijn aanvang genomen in het midden van het Oosteuropeesche laagland. De eerste pogingen tot statenstichting komen er voor te Nofgorod en te Kiër, maar toen in de 13de eeuw de Mongolen de landstreek overstroomden, werden deze de heerschers, en er ontstonden eene menigte kleine vorstendommen. In t midden der I We eeuw in 1462, komt er echter, met het optreden van Iwan lil Wassiljewitsj als grootvorst van Moskou, eene verandering van blijvende beteekenis. Iwan werd de grondvester van het nieuwe Rusland. Hij veroverde het rijk Nofgorod, dat heel de landstreek tot aan de Witte Zee omvatte; hij ontworstelde zich aan de oppermacht der Mongolen. Hij verwierf zich aen eerenaam van Iwan den Groote. Zijn opvolger Iwan IV, de Verschrikkelijke, had tot hoofddoel zijner buitenlandsche politiek: aan zijn rijk natuurlijke grenzen te verzekeren. Deze grenzen zouden zijn: in 't Westen de kustlanden der Oostzee, in 't Zuiden de Zwarte Zee, de Kaukasus en de Kaspische Zee, in 't Oosten de Oeralische bergrug.

Naar 't Oosten was het Iwan's taak de zwakke, afzonderlijke staten der Mongolen te overwinnen. En toeni het hem gelukte het Khanaat van Kazan te veroveren ('552;, kon hij het gebied van den bovenloop der Wolga en de landen aan de Koema tot aan den Oeral toe, bij zijn rijk voegen. Maat aan de grenzen van het nieuwe gebied moesten znne kozakken nog voortdurend met de wapens in de hand ten

Sluiten