Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen, of China alleen, of beide vereenigd, in al deze gevallen zou zelfs heel Siberië niet bij machte zijn zich te verdedigen. Meer dan ooit zal het Rusland van NoordAzië behoefte hebben aan blijvende véreeniging met het Moskovietische moederland om tegen het gele gevaar een gewenschten steun te bezitten. Op dien grond mag men het dan ook voor onwaarschijnlijk houden, dat Siberië zich van eigenlijk Rusland afscheiden zal. Indien het Tsarenrijk bestemd is om in afzonderlijke republieken gesplitst te worden, dan zou ook Siberië een eigen Staat kunnen worden, eene iepubliek met de witgroene vlag, maar die zich met de overige Russische landen in één statenbond diende te vereenigen. Zoo alleen kan het een Russisch land blijven.

Sluiten