Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultuur gedaan. Wie hunne fouten wil leeren kennen, moet dat boek lezen. Veel wordt er waarschijnlijk in overdreven en ook de smalende toon smaakt niet. Daarom is het eindoordeel van den schrijver — waarmede hier zij besloten — dubbel opmerkenswaardig: „Wir wollen nicht behaupten, „dass das Volk der Vereinigten Staten im Durchschnitte „hinter den Vólkern Europa's zurückstande. Im Gegentheile „ist dasselbe, wenn gleich höhere Bildung und Kunst dort „keine oder nur wenig Pflege finden, in seinen Massen „weniger durch Schulbildung, als durch vielseitigere Lebens„erfahrung aufgeweckter, untemehmender und mindestens eben „so einsichtsvoll als die besten der Völker Europa's".

Dit oordeel, 40 jaren geleden uitgesproken, geeft, ook in onze dagen, stof tot nadenken.

V. De individualistische geest die het Amerikaansche volk kenmerkt, heeft de ontwikkeling van sociaal gevoel tegengewerkt. Daarom laten de sociale verhoudingen in de V. S. zeer veel te wenschen over. Dat zelfde individualisme is ook oorzaak dat het socialisme er bijna geen toekomst heeft. Het anarchisme had omstreeks 1887 veel aanhangers. Van sociale wetgeving, zooals de meeste landen van Europa die kennen, is nauwelijks sprake. Toch moet — en hier worden normale tijden bedoeld — de arbeider het financieel dubbel zoo goed hebben als in de Oude Wereld. Daarentegen wordt er in de V. S. tweemaal zooveel en meer van hem gevergd. Bovendien bestaat ook voor hem in de industrie het land van de onbegrensde mogelijkheden. Mogelijkheden, waaraan de arbeider in de Oude Wereld zelfs niet denken kan. Daartegenover staat de kans ten onder te gaan. Een kans die in de V. S. weer grooter is dan in Europa. In de reusachtige fabrieken wordt voor den arbeider, wat arbeidersbescherming en arbeidersverzekering betreft, zeer weinig zorg gedragen en er bestaat daar een uitzuigerssysteem als nergens ter wereld. Teekenend in dat opzicht is Wilson s voord van 1913: „tot nu toe hebben wij de waarde van den mensch niet hoog genoeg geschat".

Sluiten