Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stillen Oceaan. Zoo zijn zij dus in beginsel in de toekomst de tegenstanders der Vereenigde Staten van NoordAmerika. Of Japan in de toekomst kans heeft kan natuurlijk niemand zeggen. Maar de overeenkomst met Engeland — eilandenrijk tegenover en vlak bij een groot werelddeel — valt terstond in het oog.

Toen de Stille Oceaan op het Oostelijk Halfrond de plaats ging innemen, die de Atlantische Oceaan inneemt op het Westelijk Halfrond, kon het niet uitblijven of Japan moest, als Engeland in de 16e eeuw, op den voorgrond treden. In tegenstelling met Engeland is Japan arm. De landbouw is er binnen zekere grenzen beperkt. Ijzer en katoen ontbreken. Alleen is er rijkdom aan „waterkracht". De ongewone vlijt der inwoners maakt het alleen mogelijk het land voor een deel in de voedselbehoefte te doen voorzien. Daarom zijn de Japanners genoodzaakt hun bergland te verlaten en een plaats te zoeken op het continent: ijzer en kolen kunnen zij in Mandsjoerije vinden, de mogelijkheid voor een uitgebreiden rijst- en katoenbouw in Korea. Japan zoekt dus een rijk te stichten om de Japansche zee, gelijk Rome in de Middellandsche-, Zweden om de Oostzee.

Het zwaartepunt der Japansche expansie neigt echter naar China. En is dus ook daar de concurrent van de V. S.

Japan heeft evenals de V. S. eene dubbele expansie-politiek.

Omringd door ontzettend groote volken (China 400 millioen, Rusland 160 millioen, de V. S. 109 millioen, moet Japan volgens een Japanschen Minister van Buitenlandsche Zaken zoo spoedig mogelijk trachten ook een volk van over de 100 millioen te worden. (Thans ±53 millioen). De wensch daartoe is de grondslag van het Aziatisch continent-program. Maar dat verandert niets aan de plannen ten opzichte van den Stillen Oceaan. Ito heeft, gesteund door het liberale, nieuwe Japan, een beweging in het leven geroepen om in het Zuiden en het Oosten van den Stillen Oceaan de groote eilandengroepen te veroveren, om ten slotte in de V. S. zelf aan te landen.

Sluiten