Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{rjVfatricorie opzetten dan den invloed van de maan op de wateren der aarde toegeven. Het was trouwens een der vele zwakk'j kanten van den hooggeprezen Galilei, dat hij alles zelf ontdekt, alles zelf uitgevonden wille hebben. Van daar zijn gestadige prioriteitsgeschillen, van daar de onrijpe, overhaaste uitgaven." (*)

Men schreeuwe derhalve niet en valle niet juist de Kathblieke Kerk en haar Congregaties te Rome aan, omdat zij de leer van Galilei veroordeeld hebben; want de Protestanten verdoemden haar met veel grooter onbarmhartigheid, heftigheid en vinnigheid. Zoo men dus op grond, dat de Romeinsche Congregaties gefaald hebben, de theologie en de Katbjolieke Kerk aanvalt en beschuldigt, moet men ook de wetenschap en het Protestantisme ter verantwoording roepen en ze evenzeer veroordeelen; want beiden velden hetzelfde vonnis. Waarom doet men dat niet? Het is een bewijs, dat het in heel dezen strijd over de veroordeelin gvan Galilei niet om de waarheid te doen is, maar dat men uit haat handelt, partijdig en bevoorooroordeeld is en dat men het op de Katholieke Kerk gemuhd heeft, dat men haar een lak wil aanwrijven.

De leden der Romeinsche Congregaties hebben zich niet vergist als rechters en dienaars'van den Katholieken godsdienst, maar als geleerden en beoefenaars der wetenschap. In zoover staan zij dus gelijk met de geleerden van hun tijd, hetzij Katholieke, hetzij Protestanten, welke hetzelfde vonnis geveld en zich' dus op dezelfde wijze vergist zouden hebben. Wij bedoelen dus hiermede, dat de godsdienst er buiten stond, direct ten minste. Rechtstreek was het een wetenschappelijk vraagstuk en was de godsdienst er slechts zijdelings mee gemoeid.

Het systeem van Copernicus, door Galilei overgenomen, was waar, doch hij wist het niet voldoende te bewijzen. Had hij het igoed verdedigd met doorslaande en heldere argumenten, dan zouden de Congregaties te Rome en hun consultoren natuurlijk hun oordeel gewijzigd hebben, omdat dan ook de stand der wetenschap en de kennis omtrent de beweging der hemel-

(t) A. Müller, Die Sonnenflecke iu Zusammenhang mit dem Copetnitanischen Wehsystem. Stimmen aus Maria Laach, 1897.

Sluiten