Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Van een heilich vader 14

heilich vader, pater; vergaderinghe, kloofter; van Yfayas een boec, Ifaia, 7, 14. „Zie een maagd zal ontvangen en een zoon baren" werd opgevat als een voorfpelling van Chriftus' geboorte; aenghebedet, toegebeden.

Van enen fcaepsherde 15

yet, foms; verbiten, doodbijten; aenverden, toefpreken; verfpreken, berispen; dat hine wachten foude, dat hij hem zou gadeflaan; ende wachten felve, en floeg hem zelf gade; clercksken, koorknaap; paefche, pays, bordje of plaatje dat de priefter aan het altaar kufte en dat vervolgens door een koorknaap bij de aanwezigen werd rondgedragen om te worden gekuft als fymbool van onderlinge liefde.

Exempel van Salve Regina 18

Salve Regina, Mater mife- Wees gegroet, o Koningin, ricordiae, vita, dulcedo, et Moeder van barmhartigheid, fpes noftra, falve. ons leven, onze zoetheid,

Ad te clamamus exfules, filii en onze hoop, wees ge- * Hevae. groet. Ad te fufpiramus gementes Tot u roepen wij ballingen, et flentes in hac lacrymarum Zonen van Eva. valle. Tot u fineeken wij, zuch-

Eia ergo advocata nos- tend en weenend in dit dal tra, fllos tuos mifericordes van tranen, oculos ad nos converte. Daarom dan, onze voorEt Jefum benedictum fpreekfter, fla op ons fructum ventris tui,nobis uwe barmhartige oogen. poft hoe exfilium oftende. En (toon ons na deze balO clemens, o pia, o dulcis lingfehap) Jezus, de geVirgo Maria. zegende vrucht uws

lichaams.

O goedertierende, omeedoogende, o zoete Maagd Maria.

Vanden jonghen kinde dat Jhefus teten boot. .18

alte, zeer; bedinghe, gebed; Ende foe hijt bad befach foet hem bad ghenuechde, En hoe meer hij het bezag, hoe meer het hem behaagde; wacht dijn kint, bewaak uw kind; rede, koorts.

Sluiten