Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot zijn eigen verbazing kwam dien avond telkens de gedachte bij hem op, hoe anders het had kunnen zijn, hoe de gang had kunnen daveren van vroolijk kindergejoel, hoe ui file kamers stemmen hadden kunnen weerklinken en overal toch licht en gezelligheid had kunnen zijn, hoe hij zelf....

Maar dan bestreed hij deze gedachte, hij wilde immers met hitter ziin.... hij was immers eenswillend.

Het kwam zeker door dien brief. Juffrouw Rijnvelt had hem duidelijk te kennen gegeven, dat ze niet vond dat hij aan de meisies gegeven had, wat haar toekwam, „ze niet klaargemaakt had voofheiHeven," dat waren haar woorden en hij had het zoo goed bedoeld. God alleen wist, hoe goed....

Maar ook tobben wilde hij niet.... daar was nooit iemand mee verder gekomen, hij wilde het overlaten aan Hem, D.e wist, hoe goed zijne bedoeling geweest was.

Sluiten