Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ridder de jonkvrouwen uit de klauwen van een draak, nu, in onzen prozaischen tijd, blijft er niets anders over dan ze te verlossen van de willekeur van een ezel. Ik had juist Soeurette willen voorstellen of ze ook koffie en brood thuis wilde gaan halen, want ik was bang dat Kokko in zijn ezelswijsheid zich had voorgenomen een pic-nic in de bosschen te houden."

„Er mankeert aan de opvoeding van uw huisdier niets anders, dan dat de hand van een meester hem regeert," zeide de dokter, nu met de fiets aan de hand naast haar voortgaande. Hij had het dier nog een flinken tik gegeven en dit wandelde nu voort, alsof het nooit iets anders deed dan gehoorzaam en volgzaam zijn.

Soeurette, die den indruk van hem wilde wegnemen, alsof ze zich maar zoo zonder doel hadden aangesteld, vertelde dat ze bezig waren den ezel te dresseeren. Het zou zoo gemakkelijk zijn logé's van den trein te halen en koffers en pakjes weg te brengen en, als hij heelemaal gehoorzaam was, zou moeder er ook mee kunnen rijden."

„Geloof me freule" zeide de dokter, nu weer op de fiets springend, „zonder strengheid zult u niets gedaan krijgen; met lachen en lieve woordjes bereikt men in het leven niets. Zoo'n beest moet met groot geduld en taaie volharding gehoorzaamheid leeren. U zult werkelijk een karwats moeten aanschaffen."

„Wat een nare, pedante man!" zeide Anne Marie, hem naoogende, „Ik zou wel eens willen weten of die ooit jong is geweest. Hij leeraart altijd op zoo'n zakelijken toon en kijkt alsof hij het gewicht der geheele wereld te dragen heeft, alsof die er nu beter op wordt, als ik mij al mijn levensblijheid laat ontnemen. Er zouden geen minder nare dingen in de wereld gebeurd zijn van morgen, hadden we met breikousen, steunend en kermend, in een hoek gezeten. Hij heeft

Sluiten