Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar kant uit. Ik moest den dominé iets vragen en terwijl Ilse met ons praatte, verloor zij hem geen oogenblik uit het oog. Ik moest er van avond telkens aan denken, wat ik wel zou gedaan hebben, als Godert niet van mij gehouden had. Ik geloof, dat ik diep ongelukkig zou geweest zijn en haast geen moed zou gehad hebben, voort te leven.

En nu Soeuretje, de dagen zijn te kort voor al het geluk, en het leven is bijna te mooi.

je gelukkig zusje. Welgelegen.

Lieve Anne Marie.

Wat je gedaan zoudt hebben, als Godert niet van je gehouden had ? Je zoudt er om geleden hebben, omdat je God zou gesmeekt hebben, je het geluk, dat je zoo vurig begeerde, te schenken, en als Hij het je niet gegeven had, zou je je hebben moeten vastklemmen aan de groote levenswaarheid, dat Hij alles ten beste voor ons schikt, en alles regeert en bestuurt en dat juist die wetenschap je de groote, heilige rust in het hart geeft onder allerlei omstandigheden. Wij menschen moeten toch leeren willen wat God wil, Ilse, en jij, en ik ook.

Waarom ik je dit schrijf? Ik denk alleen voor mezelf, jij hebt het niet noodig, want God gaf jou wat je begeerde. Er zijn ook wel dingen die ik wenschen zou, maar in mijn hart is het rustig.

Ik houd zooveel van de kinderen en van mijn werk, en ik ben zoo dankbaar dat ik tot iets nut mag zijn. Een klein meisje, dat 's nachts dikwijls onrustig is, en

Sluiten