Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen we ze uit Zijne hand terug, sterker dan de dood, onuitbluschbaar als een groot vuur."

Het blonde hoofd legde zich vertrouwelijk neer op zijn knie, hij kon haar niet meer zien, maar aan het schokken van haar lichaam bemerkte hij, dat ze weende.

Toen vertelde hij haar op zachten toon het geheim van zijn leven, en ook, waar hij kracht en sterkte en levensmoed had gevonden.

„We moeten bijna allen door zeer diepe wegen heen, maar wie zijn handen uitstrekt naar zijn God, zal nooit omkomen."

„En Soeurette dan?" — klonk het troosteloos — „Heeft zij niet alles?"

„Ze heeft alles, omdat zij het hoogste heeft en wie het hoogste heeft, bezit wat blijft en nooit voorbijgaat."

„Zal je voor mij bidden, Onkeltje ?" klonk het na een lange stilte.

„Je zult zelf ook bidden" — was het antwoord — „en je bidden zal je sterk maken en zelfverloochenend, en gelukkig. Gelukkig, omdat je iets ontvangt, dat nooit voorbijgaat. Ik kan het je maar heel stumperig zeggen, mijn kind, want ik ben niet iemand, die zich gemakkelijk uitdrukt.... maar luister: Geluk is niet gebonden aan omstandigheden, en geluk hangt niet van menschen af. Ik weet niet in hoever bij jou levenszonde en levensleed van elkaar afhankelijk zijn, maar dit weet ik wel, dat er nog nooit een mensch smeekende handen omhoog heeft gehouden, zonder dat hij geholpen werd."

„Zal je mij helpen, Onkeltje ? Zal je mij blijven helpen ? Zal je heel dikwijls komen, telkens weer als ik het je vraag, want alles waar je nu van spreekt heb ik maar niet zoo in eens."

De kleine notaris zat er over na te denken, of hij het jonge vrouwtje zou vragen wat er eigenlijk was dat haar deerde. Maar neen, vertrouwen laat zich niet dwingen, het moet ge-

Sluiten