Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tengevolge te hebben. Kust Aries tot de Zon, is dus de „(gedachte geheel naar het beeld van de Godheid (Zon), dan zal Caprkornus ook tot Mars rijzen, want dan zal de „Handeling" ook „krachtig" zijn. Daalt Aries tot Venus (Venus hier in de minder goede beteekenis) dan is de „Gedachte" „zelfzuchtig, onregelmatig", en zal de „Handeling" tot „zwakheid, negativiteit" dalen (de Maan). De lijn Aries—Capricornus, of Noorden—Zuiden, Winter.—Zomer, symboliseert dus de Godheid en de lijn Oosten—Westen, Lente— Herfst, Sagittarius—Taurus, de Menschheid.

De Zon O uit zich gunstig in Geest, Wil, ongunstig in Wispelturigheid. De Maan J) uit zich gunstig in Ziel, Verstand, ongunstig in Zwakheid, negativiteit.

Mercurius ^ uit zich gunstig in Begrijpen, ongunstig in Oppervlakkigheid. Venus °- m | ,, „ Edelmoedigheid, ongunstig in Zelfzucht. Marscf „ „ „ „ Kracht, ongunstig in Hartstocht.

Jupiter 2|. Vrijheid, „ „ Onverschilligheid.

Saturnus b „ | „ „ Zuiverheid, „ „ Bekrompenheid. Uranus „ „ „ „ Intuïtie, „ „ Verwardheid. Neptunus „ Extase, „ „ Onmatigheid.

Positief of electrisch zijn: de Zon, Mars, Jupiter en Uranus. Negatief of magnetisch zijn: de Maan, Venus, Saturnüs en Neptunus. Man-Vrouwelijk is Mercurius.

Zoo toonen de planeten in de driehoeken van het Manas(ziele)teeken, de opwaartsche Weg der Menschheid. Door Saturnus: zuivere Overpeinzing tot Neptunus: Extase-Gevoel. Van Neptunus tot Venus: ruimer Inzicht. Van Venus tot de Maan; Zieleleven. Van de Maan tot Jupiter: Vrijheid der Ziel. Van Jupiter tot Uranus: Helderzien. Door Uranus tot Mars: Geesteskracht; van Mars tot de Zon: Eenwording met den Geest.

Sluiten