Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle kanten, van Minnen- én buitenland uit, evenzeer bedreigt, valt dus het Nationalisme van het proletariaat weg.

Wij antwoorden: Het nationaal-zijn, — in den zin van het andere naties willen bestrijden, *- altijd nog, sterk of zwak, in het Proletariaat levend, wordt door het Imperialisme, zoodra de Arbeider het begrijpend erkent, geheel uitgedelgd.

Wij antwoorden: Het Internationaal, het vaderlandloos zijn, — in den zin van geen andere natie willen bestrijden, — altijd nog maar in zwakke mate aanwezig in het proletariaat, wordt door het Imperialisme een conditio sine qua non, een bestaansvoorwaarde van het revolutionaire internationale proletariaat.

■ De gezamenlijke internationale strijd tegen het Imperialisme van alle naties, wordt de bestaansvoorwaarde van alle nationale proletariaten, van het geheele Wereldproletariaat.

Wij antwoorden: De Oorlog dreigt u met een inval. Uw instinct zegt u den inval af te weren. Als gij dat vrijwillig doet, versterkt gij het Imperialisme.

Maar het Imperialisme dreigt u met gevaar voor voortdurende bewapening, onderdrukking, ondergang.

Uw instinct moet u, als gij dit weej, dus ook zeggen den inval niet af te weren maar het Imperialisme.

Gij hebt dus te kiezen tnsschen nu den inval vrijwillig te helpen j afweren en daarmee het Imperialisme te versterken, of u met het Proletariaat aller landen tot het uiterste te verzetten, en alleen ge- I dwongen deel te nemen aan een Imperialistischen Oorlog.

De keus staat voor u tusschen uw Nationale Bourgeoisie te helpen aan haar Imperialisme, öf haar te bestrijden.

De keus staat voor u tusschen: de Internationale Bourgeoisie helpen aan haar Imperialisme, of haar bestrijden.

De keuze is voor het Wereldproletariaat, nu het Imperialisme het Wereldproletariaat bedreigt voor lange lange jaren, tusschen: mee te helpen aan het Wereld-Imperialisme en dus aan het ten onder brengen van het Wereld-Proletariaat, of het Wereld-Imperialisme te bestrijden, dus ten onder te brengen de Wereld-Bourgeoisie, dus te doen zegevieren het Wereld-Proletariaat.

Wij antwoorden: Gij hebt nu te kiezen tusschen: voor of tegen de Nationale Bourgeoisiën, voor of tegen het Nationalisme.

Gij hebt nu te kiezen tusschen: voor of tegen de Imperialistische Wereld-Bourgeoisie, voor of tegen het Internationale Imperialisme.

Maar de strijd tegen de Imperialistische expansie van het Kapitaal is een strijd tegen de hoogste levensuiting van het Kapitaal, tegen zijn wezen zelf.

Gij hebt dus, met één woord, te kiezen tusschen Imperialisme en Socialisme.

Het spreekt vanzelf, dat het voor een klasse zeer moeielijk is, moeielijker nog dan voor het individu, het instinct van zelfbehoud, dat onbewust werkt, te veranderen in bewustheid, en het kleinere gevaar,

Sluiten