Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen is, de Wereld, het Kapitaal der Wereld. Het geldt dus, de massa, — zelf, direkt, op te treden tegen alle Regeeringen.

Het geldt nu voor den arbeider zelf groot te worden. Nu geldt het voor de Massa zelf groot te zijn.

Het geldt nu voor de massa om socialistisch te worden.

Het geldt nu voor de massa waarlijk socialistisch te handelen.

De massa mag nu niet meer onwetend, laf, lauw, dof of onverschillig zijn. Zij mag niet meer middensoort zijn, niet meer laag.

Nu gaat het om het karakter der massa. Dit moet veel hooger dan vroeger worden.

Van uit den passieven strijd moet het proletariaat stijgen tot den aktieven, van uit den kleinen strijd, der vakvereeniging en der verkiezing, van uit den kleinen strijd door vertegenwoordigers, moet het proletariaat, — zelf, — alleen, — zonder leiders of met de leiders als bijzaak, den geweldigen stap doen tot alleen handelen tegen het allersterkste kapitaal-wezen, de sterkste Maatschappelijke Kracht, die ooit besfond: het Imperialistisch Wereld-Kapitaal.

Van uit den kleinen nationalen strijd door vertegenwoordigers moet het proletariaat, en moet de proletariër, tot den grooten internationalen, — op zich zelf, alleen.

Natuurlijk zijn ook nu de drijfkrachten van dit alles de ekonómische krachten. Het is, evenals in de vorige periode, de ontwikkeling van den arbeid, in dit geval den in de Syndikaten enz. geconcentreerden arbeid, die de arbeiders brengt tot dit nieuwe begrip eh daad. Maar hoeveel hooger is het begrip en de daad, dan in de vorige periode. Hoe moeten begrip en gevoel en daad van het proletariaat stijgen om dezen strijd te beginnen.

Kautsky, Guesde, helaas de radikalen van het vorige geslacht, > kunnen niet meer mede. Zij blijven achter en meenen dat een nieuwe strijd niet mogelijk is. Zij begrijpen dien nieuwen strijd niet. Zij zien niet, dat zelfs voor het verkrijgen van hervormingen de massa-actie nu noodig is. Zij zien niet dat zij alleen tegen het Imperialisme en den Oorlog baten kan. Zij zien niet dat het Imperialisme van alle landen zich tegelijk richt tegen alle en elk proletariaat. Zij zien niet dat het proletarisch belang is niet meer voor het imperialistische vaderland te strijden, maar samen tegen het Imperialisme aller landen. Zij zien niet de nieuwe internationale wereldactie van het Proletariaat tegen het Imperialisme. „Vecht maar voor uw vaderland. Het kan niet anders".

Zij zien niet, dat het Imperialisme eindelijk — voor het eerst — de Proletariërs aller landen vereenigt.

Marx meende, in de eerste plaats, dat de communisten vóóraan moeten gaan, dat zij in de beweging de toekomst der beweging ver-

•) En helaas vele jongeren! Men zie de houding van de Oostenrijksche Marxisten!, enz.

Sluiten