Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuid-Afrika - zal dit niet anders worden! De Ontwikkeling zal nu

ers «u nafiSö * ^

en de expansie noodzakelijker, zal de strijd niet ophouden * Integendeel daar de ontwikkeling, de opeenstapeling van het kap aak

door d aldoor betere techniek en de aldoor grootere massa's P^««£

steeds sneller gaat, zal de strijd heftiger, de bewapening grooter, de

Oorlog zwaarder en omvattender worden. Set iSKadpi1ari?niee^oeftt: en breidt zich uit over de Wereld door de

^D^ntrnSnalisatie van het kapitaal is nog gering. De Internationale kapita en zijn tegenover de Nationale kapitalen nog een kleine minderheid

De Nat onaleg kapitalen, het kapitaal door de ï>at.es gevormdLen bestuurd zijn het overheerschend, het den dooislag gevend tapd"l. En al dié Naties en Nationale .kapitalen hebben verschillende belangen.

En het eenige middel tot oplossing van dien-strijd van belangen is de bewapening, de oorlog. | 'i.fï

De Bourgeoisie, een groot deel der Sociaaldemokraten de Reformisten e/Se RalSpropageeren den Wereldvrede, de Ontwapening, de

en de Ontwapening Pre^^nmo^rr aantoonen, - om te bewijzen dat zij mogelijk is, -/atje Belangen der Naties der Nationale Kapitalen overeenstemmend zijn.

En zT^llen moeten aantoonen, dat het Kapitaal niet meer grootendeels Nationaal, maar Internationaal is. » , ,

Als zij dit niet kunnen aantoonen, dan is het ook zeker, dat de Ontwapening, de Vrede nog onmogelijk is.

ZH kunnen dit niet. Nergens is hun dit ook maar eenigszins gelukt.

oLrweerieggiSg is eigenlijk afdoende. Hiermede is voldoende gezegd Want dè tegenstrijdige Kapitaalsbelangen van Naties voeren tot (Soriofr M^r omdat dit boekje niet alleen d enen moet vow het duidelijk aantoonen, aan de arbeiders, der groote lijnen der ontwikkeling van het Imperialisme en den strijd van het proletariaat, maar ook voor den kleinen oorlog, het debat enz. der arbeiders, strijdende onderling ertegen de bourféoisie, laten wij hier nog eenige kleinere argumenten teeen de Vredesbeweging en de Ontwapening volgen.

Zij die den Vrede, de Ontwapening of de Beperking der-Wapening, willen en propageeren, moeten aantoonen, dat zij mogelijk is ook hierin.

Zij moeten, niet met holle frasen, met hoop of verwachting, of yage. vergelijking met de Trusts, maar precies, met voorbeelden en feiten, aantoonen, welk Middel tot ontwikkeling zij hebben, onder het Kapitalisme, ander dan Strijd, en welk Principe, ander dan de Macht. Zfl moeten aantoonen, hoe in de duizendvoudige verscheidenheid der volken,, die alle in andere verhoudingen zijn, alle van verschillende krachten, alle begeerend naar macht, waarvan de bêlangen duizendvoudig op elkander botsen, die niet in evenwicht zijn in zichzelf, noch met elkander, hoe daar het evenwicht te brengen zonder strijd.

Zij moeten aantoonen, precies, met de voorbeelden, met enkel voor-

Sluiten