Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoolang de vreedzame ontwikkeling van den arbeidersstrijd niet verzekerd is,

ten eerste geen compromissen of verbonden te vormen met eenige burgerlijke partij;

geen enkele verantwoordelijke taak op zich te nemen door het Proletariaat;

het Imperialisme te maken tot de as, de spil der nationale en internationale politiek;

alle credieten voor Militarisme ei Imperialisme te weigeren, ook in geval van oorlog;

het Imperialisme en al de nevenverschijnselen van het Imperialisme, als verzwaring van den vakstrijd, stilstand van arbeidswetgeving, onthouding of berooving van politieke rechten te bekampen, naast de gewone middelen van vak- en parlementairen strijd, door de nationale massa-actie;

het Imperialisme en den Oorlog te bekampen door de massa-actie van het Internationale Proletariaat.

Daartoe roepen wij bij dezen het Internationale Proletariaat op.

Sluiten