Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In veel is hij nog niet meer dan een kind. De waarde van 't geld beseft hij niet. Daarom....

Dr. Hugo Reesse: Daarom is hij juist goed bij ons. Wij willen die waarde niet begrijpen. Deze schijnbare zwakheid is onze kracht. Om ons deze hoogste weelde te kunnen veroorloven, ontzeggen we ons zooveel mogelijk. Ik zelf geef óók daarin het, voorbeeld. In deze tijd van specialisten, zou ik werkelijk, als zenuwdokter, wat men noemt een goed stukje brood kunnen verdienen.... brood, met een stukje vleesch erop.... Maar ik ben vegetariër, behoef dus dat vleesch er niet bij te verdienen, en eet brood, dat ik zelf bak (geringschattend.) of dat mijn vrouw voor ons bakt, om nauwkeurig te zijn.

Charles:

O, is u getrouwd?

Dr. Hugo Reesse: Zeker. Ik heb zes kinderen.

Charles: v\'f *» 2

Mes compliments.

Dr. Hugo Reesse: 'k Heb altijd schilder willen worden. Ben trouwens van een kunstgeslacht. Mijn grootvader was kunsthandelaar. Mijn vader, die dokter was, wilde het anders. Te Zürich heb ik moeten studeeren, natuurlijk heb ik er ook veel geschilderd, en in die .mij vreemde natuur heeft mijn

Sluiten