Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albert:

Och, zeg toch zulke dwaasheden niet!

Charles:

Vriendje, jij mag immers ook mee! (Ali lacht vriendelijk-spottend in groote vroolijkheid.)

Charles:

Niet!? Nu, ik kom nog wel terug! Ja,

Ap, ik kom hier zeker terug. Misschien koop ik dan een paar schilderijen. Dokter Reesse is zeer beslist een groot man. En iemand, waar ik zaken mee doen kan. (Zich van Ali afwendend, zacht.) Maar doe jij voorloopig geen zaken meer. Laat nu je geldje voor wat het is. (Luid.) Dag! (Groeten. Af.)

Scherm.

Sluiten