Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeg ik daaraan toe: het jaar, waarin ook dit huis wordt geopend, dit huis van kunst en humanisme. De kolonie is weliswaar eerder gesticht. Maar zou dit hoog-ideƫele werk blijven bestaan, dan moest het overgebracht naar een centrum, waar zoowel de kunstwerken der kolonisten als het ethisch beginsel van de kolonie de aandacht trekken, de belangstelling wekken konden van een internationaal publiek. Want niet slechts interartistiek, ook internationaal is de Broederschap des gemeenen Levens. (Journalisten luisteren of schrijven. Woudhuizen steekt potlood op. Zegt iets onverstaanbaars. Dickson spreekt

door.) Wij hebben nu

Mutters:

Meneer Woudhuizen vroeg u iets, Meneer Dickson.

Charles:

O, pardon, Meneer. U vroeg iets?

Woudhuizen: (alweder druk aan het schrijven.) Och nee,

dank u; misschien straks

Charles:

Zooals u wilt. (bedenkt zich even.) Ik zei

wij hebben nu negentien kolonisten.

Journalist:

Negentien?

Mutters:

Dacht je negentig?

Sluiten