Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omvang, naar 't cijfer der menschen — hoofd van uw rijk, een voorganger bent u: even goed

als Karei V

Dr. Hugo Reesse: (blijft, blijkbaar getroffen, staren. Dan, op eens zich bezinnende:) Uw doel is louter veile reclame 1 Charles:

(opstaand, zich zeer waardig posteerend.) Dokter, nu van man tot man! Altijd nog dat misverstand. Zeker, ik bedoel reclame. Reclame is mijn doel èn mijn plicht. Het. is niet het prettigste deel van ons werk. U krijgt de eer, ik de verguizing; u de pluimpjes, ik de schoppen. U maakt het werk, ik breng t aan de man. Om uw werk aan de man te brengen, heb ik uzelf naar hier gebracht. Vóór de reclame, maar werkt u slecht hier? Hebt u straks niet zelf nog gezegd, dat er telkens nieuwe betuigingen van adhaesie komen, nü, hier, zooals u vroeger op de hei ze nooit hebt gehad? Toch liet ik u „voor de reclame" verhuizen. D. w. z.: er is een reclame-kant aan iets, dat óók een ernstig doel had. Welnu, hetzelfde geldt van dit voorgewende doodgaan. Een reclame voor mij, maar iets nuttigs voor u... (Reesse, die aanvankelijk naar Dickson heeft opgekeken, heeft het hoofd weder laten hangen en staart zéér ernstig.)

Nettie:

(achter poortje, onzichtbaar.) Dokter, dokter! Hugo 11 waar ben je. (Ontgrendelt deur.Verschijnt op 't dak. Tegen Albert, die achter haar aan

Sluiten