Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom juist móet ik jou alles vertellen, al kost het.... me ook eenige moeite.

Ik kan er niet toe komen, weer naar een diner of partij te gaan, en vooral hier in Amsterdam zou het me onmogelijk zijn, na wat me hier in mijn geboortestad de vorige keer is overkomen.

't Is twee jaar geleden. De naam van mijn gastheer zal je gauw raden. Bij mijn aankomst in de stad vond ik zijn kaartje in mijn hotel. De portier vertelde gretig, wat een machtige relaties die mijnheer in de kunstwereld had. Later kwam er een groote mand bloemen. De eerste avond, in de pauze, tikte hij achter. Deed beminnelijk-imposant. De volgende morgen een briefje per huisknecht, of ik daags daarna kwam dineeren. Muziek-kennissen gaven er hoog van op: aan die man kon ik wat hebben! Andere vrienden had ik hier niet meer. Jij was te Rome, voor dat juridisch congres. Frohen Herzens ging ik er heen. Een prachtig diner, een stuk of twaalf gasten, ook dames, maar de meerderheid heeren. Ik zat naast de vrouw des huizes. Hij tegenover ons. Ik had geen vermoeden van iets hoegenaamd. Mevrouw was heel vriend'lijk, we praatten gezellig, 's Morgens was ik langs het huis gewandeld, waar ik geboren ben, je weet wel; en nu ik hier zat in die luxe en overlegde, dat zij van goeie familie moest zijn — hoe ze heette, wist ik niet, maar er was aan haar zoo niets par-

Sluiten