Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MEULENHOFF- EDITIE

GEEFT EEN GOED BOEK IN EEN GOED KLEED VOOR WEINIG GELD IN PRACHTBAND MET GOUD IS DE PRIJS PER DEEL

55 CENT HOOGER

1. DE POLITIE-SPION. Roman uit den tijd van de Revolutie in Rusland, door Maxim Gorki. 2e druk f o-95

2. SARAH BERNHARDT. Gedenkschriften door haar zelf geschreven. — Jeugd. — Eerste Tooneeljaren.

2e druk. (6e—ioe duizendtal) f 0.75

Een zeer ter lezing aanbevolen prettig geschreven boek; deze gedenkschriften zijn als de schrijfster zelf, opgewekt, dartel, geestig, vol leven en beweging. J. H. Róssing in het N. v. d. D.

3. HET HUWELIJK VAN EEFKE BRIËST. Roman door Th. Fontane, 2e druk. (6e—10e duizendtal) f 0.75

Effi Briëst is psychologisch stellig zijn beste roman. Het is een verhaal van een huwelijk tusschen een ouderen volkomen gerijpten man en een „blutjunge" vrouw.

Elsevier's Maandschrift.

4. NAPOLEON. Opkomst en grootheid. Met vele illustratiën, door H. P. Geerke. 2e druk. (6e—10e duizendtal) f 0.75

Een degelijk, boeiend boek over Napoleon, keurig uitgegeven en rijk geïllustreerd. Utr. Dagblad.

5. WALLY. De Roman van een Kellnerin, door Edward Stillgebauer. 3e druk. (ne—16e duizendtal) .. f 0.85 De auteur van „Götz Kraft" geeft hier een eenvoudig en treffend verhaal, onopgesmukt en daardoor overtuigend. Het banale geval is niet banaal of eenzijdig behandeld. Een mooi boek.

De Avondpost.

6. DE FRAAIE COMEDIE. Een Haagsch Verhaal,

door Henri van Booven. 2e druk f 0.95

In dit boek vindt men een prachtige zelfanalyse en een leuke bespotting van burgerlijk Den Haag. G. v. Hulzem

Sluiten