Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27. „DE WAPENS NEER". Roman van Bertha von

Suttner. Deel II f 0.85

Dit boek, dat den oorlog van 1866 en 1870 schildert, herleeft thans: Heele citaten waren aan te halen, woordelijk op de toestanden van thans toepasselijk. Utr. Prov. Stén. Dagblad.

28. HAREM. Schetsen uit het leven van de Turksche vrouw door Demetra Vaka. 2e druk. (7e—ne duizendtal) f 0.85

De inhoud van dit boek is niet verdicht, hoe onwaarschijnlijk sommige gedeelten ook schijnen. De feiten zijn volkomen naar waarheid verteld.

29. Ons Mooie Nederland. GELDERLAND I, door D. J. van der Ven. Met 80 kunstplaten naar de natuur.

316 bladz f 1.10

Wanneer men dit keurige boek opneemt en doorbladert, is de eerste gedachte: prachtig, sympathiek, smaakvol werk. En dan nog geen gulden betalen om dit boek het zijne te mogen noemen.... het lijkt schier ongelooflijk!

Nieuwe Arnh. Courant.

30. HET SCHANDAAL. Roman van G. van Ompteda f 0.85 Een boeiende roman, waarvan in de origineele uitgave in één jaar 45000 ex. verkocht werden.

31. ACHTER DE SCHERMEN. Herinneringen van den

Impressario Jos. J. Schürmann f 0.75

Een keurige uitgaaf, prettig geschreven. N. Crt.

32. BRAND, door Henrik Ibsen, vertaald door J. Clant

van der Mijll—Piepers f 0.85

„De Meulenhoff-Editie is door het opnemen van Ibsen's Brand

ongetwijfeld wederom een belangrijk deel rijker geworden. De uitvoering is natuurlijk keurig." Avondpost.

33. HET WONDERE LEVEN DER PADDENSTOELEN, door D. J. van der Ven, 280 bladzijden, met 8ophoto-

grafische natuuropnamen f 0.95

De bekende Arnhemsche na tuur beschrijver en kenner van het leven van dieren en planten, deed thans in de MeulenhoffEditie een uitvoerige verhandeling verschijnen over het „Wonderleven der Paddenstoelen" zooals hij het teekenend noemt.

Sluiten