Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hindelooper kleederdracht.

HINDELOOPEN.

Een oud typisch stadje, dat zijn ontstaan heeft te danken aan de Friesche Koningen, die aldaar kwamen jagen. Het is door talrijke grachtjes doorsneden, 't Heeft een kloeke, sierlijke kerktoren, gebouwd in 1615, een stadhuis, gebouwd in 1683. 't Is schilderachtig op een in zee vooruitstekendepunt, gelegen. Vele schilders, hebben de meest typische gedeelten van het stadje op doek gebracht, vooral de zeer bekende schilder Bisschop, 't Heeft een „Oud H i n d elooper Kamer"; een- kamer met „Oud Hindelooper" binnenbeschildering; een kamertje met een groep beelden in Oud Hindelooper kostuum; een lokaal waarin talrijke „O u d Hindelooper kostuums" worden bewaard en eenige

Sluiten