Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Salonboot Enkhuizen—Stavoren.

STAVOREN.

Aan de Zuidwestelijke punt van Friesland ligt het oude stadje Stavoren, in de historie zoo algemeen bekend. Van zijn vroegere grootheid is weinig overgebleven. Men zegt, dat het oude Stavoren in zee verzonken ligt. Hoe het zij, wat er thans is, herinnert allerminst aan de oude residentie der Friesche koningen, zijn belangrijkheid dankt het thans aan hetgeen de moderne tijd wist te werken. Toch is het de moeite waard, dit plaatsje, dat als 't ware de Zuiderpoort vormt van den Zuidwesthoek, te bezoeken. De prachtige Salonbooten brengen den reiziger na een verrukkelijke tocht hier aan en geven hem gelegenheid de havenwerken te aanschouwen, en te bewonderen wat de H. S. M. deed voor het goederenvervoer.

Spoediger dan op menige andere plaats zijn de visschers hier in het ruime sop, wijl Stavoren, als 't ware in de zee

Sluiten